Indigo

Karen Kohtz_Indigo_30x24_$2200.jpg
Karen Kohtz_Ebb and Flow Triptych_side view.jpg
Karen Kohtz_Indigo_30x24_$2200.jpg
Karen Kohtz_Ebb and Flow Triptych_side view.jpg

Indigo

2,200.00

Acrylic and Resin

30 x 24 gallery wrapped

Add To Cart